Word lid Bestel gratis

Luchtverontreiniging, fictie of werkelijkheid?

Op 19 maart 2018 verzorgde Jan Hoevenaars (die 38 jaar lang werkzaam was als huisarts) een boeiende presentatie voor de bezoekers van Longpunt Eindhoven.

Luchtverontreiniging, fictie of werkelijkheid? Bedreiging voor de gezondheid?

Op 19 maart 2018 verzorgde Jan Hoevenaars (die 38 jaar lang werkzaam was als huisarts) een boeiende presentatie voor de bezoekers van Longpunt Eindhoven. Tijdens de presentatie kwamen er vragen aan de orde als:

  • Is er een verband tussen luchtverontreiniging en gezondheidsproblemen?

  • Zijn er gezondheidsrisico’s bij luchtverontreiniging en zo ja, welke dan?

  • Wat kunnen we doen aan deze problematiek en welke adviezen geven we de longpatiënt ?

Luchtvervuiling wordt o.a. veroorzaakt door een mengsel van stoffen zoals fijnstof, stikstofdioxiden, roet en ozon. Samen met ultrafijne stofdeeltjes kunnen ziekteverwekkende organismen in de omgeving worden verspreid. Fijnstof kunnen we onderverdelen in:

  • Primair fijnstof, d.w.z. deeltjes die direct in de lucht komen en afkomstig zijn van bijvoorbeeld verkeer, industrie, land- en tuinbouw en veehouderijen.

  • Secundair fijnstof zijn stofdeeltjes die gevormd worden door chemische reacties in de atmosfeer. Een belangrijke bon hiervan is ammoniak uit de veehouderij.

Na roken behoort luchtverontreiniging tot een van de belangrijkste risicofactoren; het levert jaarlijks zo’n 12.000 vroegtijdige sterfgevallen op. Er is niet alleen kans op schade aan de longen. Ultrafijne deeltjes kunnen via het bloed o.a. problemen veroorzaken in de lever en bloedvaten, ontstekingen veroorzaken en de kans op een hartinfarct, beroerte en trombose in de benen vergroten.

Wat kat de overheid er aan doen?

Vanuit de Nederlandse overheid maatregelen nemen om concentraties fijnstof te verminderen, extra maatregelen rond “hot spots” (drukke wegen, vliegvelden en intensieve veehouderij) en normen vaststellen voor houtrook. Ook op Europees niveau zijn dit soort maatregelen nodig. Het Longfonds maakt zich hier sterk voor.

Wat kunt u zelf doen?

Komt de lucht van buiten of woont u aan een drukke weg? Dan slim ventileren!
En natuurlijk is het belangrijk dat u zelf ook een bijdrage levert aan de vermindering van luchtvervuiling door :

  • Vaker de fiets te pakken

  • Een schone auto te rijden

  • Open haard of allesbrander niet of minder stoken en rekening houden met de weersomstandigheden om de overlast voor direct omwonenden tot een minimum te beperken.

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op www.longfonds.nl of www.houtrookvrij.nl

Hier vindt u de hele presentatie van Jan Hoevenaars.