Word lid Bestel gratis

Herstart lokale/regionale activiteiten na 1 september 2020

Aan vrijwilligers/partners regio Noord-Brabant en Limburg, Zoals afgesproken informeer ik u over de herstart van lokale en regionale activiteiten na 1 september 2020.

Algehele annulering
Dit voorjaar waren we genoodzaakt om alle fysieke groepsactiviteiten van het Longfonds tot 1 september te annuleren. Wij bedanken u langs deze weg nogmaals voor de inzet waarmee u de verwikkelingen in uw Regio en/of Longpunt in goede banen hebt geleid.

Inventarisatie
Intussen is er veel ten goede veranderd, worden de maatregelen versoepeld en kunnen we onszelf weer de vraag stellen of de lokale- en regionale activiteiten ná 1 september 2020 hervat kunnen worden. Met uw hulp hebben we daarom in de afgelopen weken geïnventariseerd of de vaste bezoekers en deelnemers zich veilig genoeg voelen om na de zomer weer activiteiten te bezoeken. U heeft ook aan uw zorgverleners gevraagd hoe zij tegen hervatting van de activiteiten aankijken. En, niet in de laatste plaats, u heeft ons ook gemeld hoe u er zélf over denkt, als vrijwilliger die de activiteiten organiseert.

Besluit:
Op basis van al die informatie heeft het Longfonds twee besluiten genomen. 1. Vanaf 1 september 2020 kunt u weer, tot een maximum van 10 deelnemers: - In vergadering bijeenkomen als Werkgroep- en/of Longpunt-team; - In vergadering bijeenkomen als Regioteam; - Deelnemen aan externe overleggen; - Patiëntbijeenkomsten organiseren (altijd in overleg met relatiemanager en een max 1 p.m.) Over ongeveer twee weken sturen wij u, als aanvulling op deze email, een Handreiking met instructies voor het vergaderen en het organiseren van patiëntbijeenkomsten tot 10 personen’. Let op! Het coronavirus is ons natuurlijk nog lang niet vergeten. Daarom hebben we óók besloten dat: - Veiligheid nog steeds boven alles gaat; - We tijdens bovenstaande activiteiten blijven voldoen aan de basisregels om besmetting te voorkomen; - We altijd de landelijke richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM strikt blijven volgen; - Onze besluiten onder voorbehoud blijven staan van landelijke corona-ontwikkelingen. 2.Tot 1 januari 2021 organiseren we géén activiteiten met meer dan 10 deelnemers: Daar onder vallen: - Longpunten - Dagtochten en excursies - Vrijwilligersdagen- en uitstapjes - Zang- mondharmonica- en sport groepen - Lotgenotenbijeenkomsten/dagen

En verder…
Vanaf 1 september kan ik ook weer aanschuiven bij uw werkgroep-vergadering. Dus nodig mij tijdig uit aub. Heeft u zelf ideeën, wensen, voornemens of twijfels? Neem dan contact met mij op. Later dit najaar, of eerder indien mogelijk, informeren wij u over de herstart van activiteiten ná 1 januari 2021.

We zien elkaar weer!
Voor nu een fijne zomer gewenst.
Hartelijke groeten,
Renée Kool Relatiemanager Noord-Brabant-Limburg
tel. 0649244196,
e-mail: reneekool@longfonds.nl